Ring på 48 24 15 99      Akuttelefon 20 67 62 32

Ring på 48 24 15 99 
Akuttelefon 20 67 62 32

Slamsugning
- sig farvel til stoppede rør

Når kloakrørene er stoppede, renser og løsner vi det, der har sat sig fast. Vi giver dig rene rør, brønde, tanke og bassiner, så de gamle slagger stopper med at skabe problemer.

Vi har årelang erfaring og har prøvet det hele. Vi er certificerede fra Teknologisk Institut – det er din garanti for veludført arbejde og præcis problemknusning.

For der er ikke det kloakproblem, vi ikke har prøvet at løse før. Vi glæder os til også at løse dit. 

Står du i lort til halsen?

Vi kan hjælpe dig akut. Ring til os på 20 67 62 32, og haster det lidt mindre så udfyld formularen.

Ren kloak

Stoppede afløb betyder lugtgener eller stigende vandstand i toilettet eller afløb, der ikke vil skylle ud. Det vil de fleste gerne undgå. Vi rykker hurtigt ud, hvis uheldet er ude og renser din kloak med vores specialvogn. For tit er en slamsugning den rigtige løsning. Først sørger vi for at spule kloakrøret, for så kan vi suge elementer op som slam, fedt, grus eller skidt, der har sat sig fast.

Gælder det brønde, tanke eller bassiner, der skal tømmes, så sørger vi for korrekt og hurtig tømning.

Let og ligetil

Vi løser først problemerne, når vi kender den rigtige metode. Derfor udfører vi alle former for kloakrensning, da det nogle gange er en slamsugning og andre en højtryksspuling, der skal til. Er der tvivl om, hvorvidt der er tærede rør eller andet, så får vi syn for sagen med TV-inspektion, hvor vi nemt og præcist kan finde fejlen.

Vi bekymrer os om miljøet og garanterer altid korrekt og sikker afskaffelse. 

Døgnvagt

Stoppede toiletter, håndvaske, tanke eller bassiner betyder store gener i dagligdagen – uafhængig af, om det gælder en privat bolig, en virksomhed eller institution. Derfor kører vi selvfølgelig med døgnservice og rykker hurtigt ud, når der er behov. Samtidig kan vores maskiner flytte stort set alle typer væsker, og vi kan derfor rense det meste.

Ring for hjælp udenfor arbejdstid på 20 67 62 32

Vores slamsugere kan blandt andet bruges til:

• Tømning af olietank
• Tømning af vand i kældre eller andre steder
• Tømning af septik,- trix,- & bundfældningstanke
• Tømning af slambassiner & spildevandstanke
• Tømning & rensning af pumpebrønde, olieudskillere & sandfang
• Rensning af tagnedløbsbrønde
• Spuling & rensning af kloak & brønde
• Drikkevandsbrøndeudskilllere
• Fedt
• Fjernelse af rødder i kloakken